PRODYM Producent przetworów z warzyw

 • Z dobrych najlepsi - od 1994 roku

  Z dobrych najlepsi od 1994 roku

Polityka prywatności

Politykę Prywatności stworzyliśmy w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu www.prodym.pl oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.prodym.pl.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w serwisie www.prodym.pl, jest firma PRODYM s.c. K. Kacprzak & J. Mazurek z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła 31.
 2. Firma PRODYM s.c. K. Kacprzak & J. Mazurek zobowiązuje się do zapewnienia zgodnej z obowiązującym prawem ochrony prywatności oraz do podejmowania działań, mających na celu zapobieżenie dostępowi do danych osobowych osobom nieupoważnionym i ich ingerencji w prywatność osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  • informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach
  • gromadzenie plików “cookies”
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Korzystając z serwisu www.prodym.pl, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności serwisu. Wszelkie zmiany zostaną w sposób niezwłoczny, widoczny i zrozumiały udostępnione na stronie.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@prodym.pl.